Rookgasventilatoren

Rookgasventilatoren zijn er over het algemeen in twee varianten:

  • Ventilatoren voor openhaarden gestookt op hout;
  • Ventilatoren voor openhaarden gestookt op gas.

Rookgasventilatoren voor openhaarden gestookt op hout 
Wanneer een openhaardkanaal de juiste diameter, lengte en uitmondinggebied heeft, zal er over het geen rookgasventilator noodzakelijk zijn. Alle rookgassen worden afgevoerd via het afvoerkanaal.

Is er echter sprake van een bestaande situatie waarbij er aan één of meerdere van bovenstaande eisen niet voldaan is, kan er rookterugslag naar de opstellingsruimte optreden. Het zal dan noodzakelijk zijn een rookgasventilator toe te passen. Dit zijn speciale ventilatoren. Deze ventilatoren zijn bestand tegen de hoge rookgastemperaturen die optreden bij verbranding van hout in openhaarden.

Het juiste type ventilator is afhankelijk van de diameter van het bestaande rookgaskanaal. Ook is de haardopening(oppervlakte) bepalend.
Nadelen zijn er helaas ook; een ventilator is altijd hoorbaar in de opstelruimte, gebruik daarom altijd een geluidsdemper. Verder is het noodzakelijk de ventilator regelmatig te reinigen.

Toelichting bij de afbeelding (hout):

1. Rookgasventilator
2. Regeling
3. Werkschakelaar
4. Flenzen (montage)


Rookgasventilatoren voor 
openhaarden gestookt op gas
Evenals bij houtgestookte openhaarden is de toepassing van een ventilator bij gasgestookte openhaarden noodzakelijk als er niet voldaan kan worden aan de eisen van kanaaldiameter, kanaallengte, uitmonding of haardopening.

Maar er zijn bijkomende aspecten. Onze Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit) stelt eisen aan toepassing van gasgestookte openhaarden in mechanisch geventileerde woningen. Het overgrote deel van de Nederlandse woningen is voorzien van mechanische ventilatie. Deze bestaat uit een centrale afzuigventilator (vaak op zolder geplaatst) en diverse afzuigpunten in de woning (o.a. in badkamer, keuken etc). Via de ventilatieroosters en kieren wordt weer verse lucht toegevoerd. In deze woningen heerst over het algemeen een onderdruk, veroorzaakt door het feit dat de woningen kierdicht en goed geïsoleerd zijn. Deze onderdruk kan ook rookterugslag van de gasgestookte openhaard veroorzaken. Het afvoerkanaal gaat als toevoer werken. De rookgassen zijn onzichtbaar, vrijwel reukloos en bevatten koolmonoxide. Er kan dus gevaar voor mens en dier ontstaan. Om nu te voorkomen dat er terugstroming van de gevaarlijke rookgassen kan plaatsvinden, past men een rookgasventilator toe.

Deze ventilatoren zijn ook bestand tegen de hoge rookgastemperaturen en zijn
voorzien van een beveiliging die het gasvuur afsluit zodra en sprake is van terugstroming van rookgassen de woonruimte in. Ook deze ventilatoren zijn geruisarm (dus niet geruisloos) indien voorzien van een geluiddemper. Bijkomend voordeel van toepassing van een rookgasventilator is, dat men ook op de gevel van een woning of appartement kan uitmonden. Dit geeft installatiegemak en kan ook een oplossing bieden in situaties waar men niet in het dakvlak kan uitmonden (bijv. appartementen, uitbouw, etc). Moderne ventilatorsystemen zijn vol automatisch, en kunnen met de afstand bediening van het gasvuur worden aangestuurd. Uw adviseur helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Toelichting bij de afbeelding (gas):

1. Rookgasventilator
2. Regeling
3. Werkschakelaar
4. Flenzen (montage)
5. Magneetklep (beveiliging)