De afgelopen periode is veel publiciteit ontstaan rond een advies vanuit het Platform Houtrook en Gezondheid, gericht aan de staatssecretaris van I en W, Mevrouw Stientje van Veldhoven. 

De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is de afgelopen 2 jaar actief deelnemer in het Platform Houtrook en Gezondheid geweest en als zodanig mede opsteller van de in de media verschenen brief aan de Staatssecretaris.

Houtrook kent verschillende facetten

Dat wil niet zeggen dat de NHK alle punten in de brief onderschrijft. De brief is een compromis tussen 23 organisaties. Houtrook kent vele facetten. Het zijn niet alleen houtgestookte toestellen die binnenshuis worden gebruikt, maar ook vuurkorven, buitenstookplaatsen, het stoken van afval, zogenaamde vreugdevuren, etc. die tot veel overlast leiden en waarop de NHK nauwelijks of geen invloed heeft.

Strengere normen voor hout-en pelletkachels

De NHK dringt al jaren aan om strengere normen voor hout- en pelletkachels in Nederland te introduceren zoals onze buurlanden (België, Duitsland, Groot Brittannië) al hebben gedaan. Helaas zijn de strengere Europese normen (volgens Ecodesign) voor hout- en pellettoestellen uitgesteld tot 2022. De branche dringt erop aan die normen alsnog zo snel mogelijk in Nederland in te voeren. Ook vindt de NHK dat er afspraken moeten komen over wie een toestel mag installeren en onderhouden. Net zoals er nu afspraken komen voor de installatie van gastoestellen vanwege de CO problematiek. Een toestel kan technisch nog zo goed zijn, als het verkeerd wordt geïnstalleerd kan dit leiden tot overlast of zelfs tot onveilige situaties.

Hernieuwbare energie

Niet weg te cijferen is dat hout- en pellettoestellen momenteel een grote bijdrage leveren aan hernieuwbare energie. 15% van onze hernieuwbare energie is momenteel afkomstig van haarden en kachels op biomassa (hout en pellets).

Verwarming door particulieren zorgt voor 1,2% van alle fijnstofuitstoot

Volgens een recent rapport (januari 2018) van de Gezondheidsraad draagt alle verwarming door particulieren voor 1,2% bij aan de fijnstofuitstoot (PM 2,5) in Nederland. Dat wil zeggen dat houtstook ver onder de 1% zit. Desalniettemin wil de NHK dit cijfer de komende jaren halveren en met alle partijen zo goed mogelijk samenwerken om dit te realiseren.

Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche

13 maart 2018