Bezoek onze Showroom

Sponsoring door van Manen haarden en kachels

Van Manen haarden en kachels wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. We dragen dan ook graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen daarom ook voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innoverend bedrijf zijn.

Zo zijn we betrokken bij de volgende organisaties:Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met de Rozelaar vindt u een warme plek in de samenleving. Dat doen ze met zinvolle dagbesteding. Een fijne plek om te wonen. En waardevol werk. Hun doel is het geven liefdevolle zorg, vanuit onze christelijke identiteit.Als professional in zorg en welzijn kunt u bij Present terecht voor inzet van vrijwilligers. Via Present bieden vrijwilligers hun hulp aan. Zo pakken zij flinke projecten aan, waarbij ze in een dag een groot verschil maken.Als RegioOndernemers Barneveld worden de faciliteiten en mogelijkheden benut van Woord en Daad. Alle bijeengebrachte middelen bereiken hun goede doel, dat is waar zij voor gaan. Als RegioOndernemers Barneveld steunen ze Vezels voor de Toekomst op de Filipijnen. Kleinschalige abacaboeren leren hun oogst en kwaliteit optimaliseren en kunnen de natuurlijke vezels die ze produceren voor een goede prijs verkopen.Het is de visie van Hoop & Toekomst om kinderen in nood te ondersteunen op zo’n manier dat zij zelf leren bouwen aan een hoopvolle toekomst. Ze doen dit vanuit een christelijke identiteit. Dat betekent dat ieder kind onvoorwaardelijke liefde verdient en het waard is om toegang te hebben tot alle basisbehoeften. Hoop & Toekomst legt de nadruk op het belang van waardevolle relaties waarin kinderen leren om op een gezonde manier naar zichzelf te kijken, met anderen om te gaan en hun plek in de maatschappij te vinden.


Aanvragen sponsoring:

Wij ontvangen veel aanvragen voor sponsoring, zowel telefonisch, schriftelijk of via onze medewerkers en we kunnen en zullen helaas niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben wij voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Als eerste willen wij u erop wijzen dat:

 • - De aanvraag altijd via deze pagina dient te worden gedaan.
 • - Het doel van maatschappelijke aard moet zijn.
 • - Van Manen haarden en kachels positief wil bijdragen aan het milieu en duurzaamheid.


Verder moet aan de volgende punten worden voldaan:

 • - Fondsenwervende goededoelen-instellingen behoren in het bezit te zijn van een CBF Keurmerk of certificaat “register goede doelen”;
 • - De naam en achtergrond van de organisatie of instelling die het verzoek indient;
 • - De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is;
 • - De reden van het sponsorverzoek;
 • - Eventuele mede – sponsoren;
 • - Type en grootte van de gevraagde sponsoring;
 • - Uitleg van een eventuele tegenprestatie;
 • - ANBI Keurmerk.


De aanvragen dienen via de mail te worden gedaan, u kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier. Als minimale tegenprestatie vragen wij altijd een link naar onze website!

Aanvraag sponsoring