Daar waar in de media de laatste tijd veel aandacht wordt besteed aan de negatieve kanten van houtstook, is er vanuit de gemeente Utrecht positief nieuws te melden. Utrecht komt als eerste gemeente met een eigen standaard, namelijk de zogenaamde "Utrechtse Stookstandaard".

“Dring fijnstof terug door ouderwetse openhaard te vervangen door een pelletkachel of elektrische haard”

De gemeente Utrecht heeft op basis van gegevens van het RIVM, een onderzoek van Bureau Blauw en informatie van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) een nieuw beleid samengesteld waarmee houtrookoverlast daadwerkelijk kan worden aangepakt: “Om de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van inwoners te verbeteren, denkt de gemeente Utrecht na over een subsidieregeling om het gebruik van vervuilende houtkachels te beperken”. (bron: De Gelderlander)

De gemeente Utrecht is pilotgemeente in het "Schone Lucht Akkoord" wat de RIjksoverheid sloot met provincies en diverse gemeenten. Utrecht komt als één van de eerste gemeenten met beleid, dat onder de noemer ‘De Utrechtse Stookstandaard’ als voorbeeld gaat dienen voor de rest van alle gemeentes. De gemeente gaat een uitgebreide campagne starten en denkt ook na over een subsidieregeling. “Een van de manieren om de uitstoot van fijnstof terug te dringen, is als mensen hun open haard of ouderwetse kachel laten vervangen door een moderne kachel, zoals een pelletkachel, die minder schadelijke stoffen uitstoot, of een elektrische kachel”. Naar onze mening kan de gemeente bijna niet anders dan de Europese norm die in 2022 gaat gelden, de Ecodesign richtlijn, hierin als maatstaf te gebruiken.

Citaat: “Vervanging van oudere type haarden zorgt voor 2,5 tot vijftien keer minder fijnstof uitstoot per jaar. Zo blijkt uit onderzoek van Bureau Blauw dat in opdracht van de gemeente en provincie is uitgevoerd”. 

Houtrookfilter

Volgens het onderzoek zijn er in de provincie Utrecht ruim honderdduizend kachels en open haarden, waarvan circa 19.000 in de gemeente Utrecht. Conventionele kachels en open haarden zijn daarbij samen verantwoordelijk voor 90 procent van de uitstoot van fijnstof door particuliere houtstook binnen de provincie. Ook het subsidiëren van filters op kachels zou een maatregel kunnen zijn, al is dat volgens het artikel relatief duur. Daarnaast zijn er op dit moment geen echt goede en effectieve filters voorhanden en vereist dit zeer regelmatig onderhoud. 

De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) voert veel gesprekken met gemeentes en de Rijksoverheid. De NHK wordt daarin gezien als kennispartner om te komen tot een goed en onderbouwd beleid op het gebied van haarden en kachels. Onze organisatie steunt deze ontwikkelingen als toonaangevend bedrijf van harte en is daarmee een trotse drager van het NHK beeldmerk.