Er komt geen algemeen verbod op houtkachels, wel komen er strengere eisen (EcoDesign) om gezondheidseffecten te beperken. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Van Manen haarden en kachels pleit al langer voor strengere eisen en we zijn blij met deze plannen.

Scherpere eisen en aanpak van overlast van houtkachels

Wat zijn de plannen van de bewindsvrouw?

  • Scherpere eisen voor houtkachels
  • Betere voorlichting over de gezondheidsaspecten van houtrook
  • Aanpak van overlast 

Scherpere eisen voor houtkachels

Staatssecretaris Van Veldhoven wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 januari 2020 de eisen van de Ecodesign-richtlijn in Nederland van kracht laten zijn voor nieuw verkochte kachels. De Ecodesign-richtlijn treedt officieel in werking per 1 januari 2022. Deze richtlijnen gelden voor heel Europa en stellen strengere emissie-eisen aan (pellet)kachels. België en Duitsland kennen al strengere eisen dan Nederland. Van Veldhoven wil niet dat deze kachels op de Nederlandse markt terecht komen en pleit daarom voor strengere eisen voor de houtkachel zo snel mogelijk in te voeren.

Bij Van Manen hoeven we ons daar niet mee bezig te houden. Het assortiment was vorig jaar al volledig EcoDesign Ready, tevens maakten wij de keuze om niet langer open gestookte verbrandingstoestellen (openhaarden / open stookplaatsen) aan te bieden. Ook tuinhaarden welke niet volgens de wettelijke normen worden aangesloten, worden niet langer door ons geinstalleerd. 

Betere voorlichting over gevolgen van houtrook

Een gezellig haardvuur kan leiden tot de uitstoot van schadelijke stoffen en heeft invloed op de gezondheid van de stoker, maar ook voor de omgeving. Om die schadelijke uitstoot te beperken, wil Van Veldhoven betere voorlichting voor mensen met een haard of kachel. Van Manen haarden en kachels organiseert al jaren stookavonden. Op deze stookavonden vertellen wij onze klanten hoe ze een houtvuur moeten stoken, zonder overlast

Aanpak van overlast

"Overlast door houtrook betreft in de eerste plaats een lokale problematiek. Gemeenten kunnen daar zelf mee aan de slag en doen dat vaak ook al door inzet van buurtbemiddeling in situaties waarbij er sprake is van ernstige overlast. In veel gemeentelijke APV's is weliswaar opgenomen dat men geen overlast mag veroorzaken met bijvoorbeeld vuurkorven, maar het blijkt in de praktijk voor hen lastig om het begrip 'hinder' zodanig te onderbouwen dat het kan leiden tot een verbod voor de overlastgever om nog langer te stoken."

Dit schrijft Van Veldhoven in de brief aan de Tweede Kamer. In opdracht van de staatssecretaris is TNO bezig met het uitvoeren van een pilot waarbij onderzocht wordt welke voor de gezondheid schadelijke componenten eenvoudig temeten kunnen worden. De resultaten worden uitgewerkt in een protocol die gemeenten (naar verwachting) in het komende stookseizoen bij overlastsituaties erbij kunnen pakken.  

Houtkachels in onze showroom

Van Manen haarden en kachels is verheugd over de brief van de staatssecretaris en wij zetten ons volop in om de veranderingen die zij voor ogen heeft in de praktijk te brengen. Dit doen wij op de volgende manier. 

  • Al onze houtkachels zijn EcoDesign Ready
  • Wij geven voorlichting oa. met onze stookavonden
  • Met deze voorlichting willen we overlast zoveel mogelijk beperken. Maar ook tijdens het adviesgesprek met onze verkoopadviseur wordt informatie gegeven over houtkachels en houtstook. 

Wilt u meer weten over houtkachels? Onze adviseur in de showroom kan u alles vertellen over onze toestellen en het op de juiste manier stoken van een houtvuur. Verantwoord Verwarmen met hout begint bij Van Manen.