Houdt u van gezelligheid? Steekt u regelmatig kaarsen aan om het gezellig te maken? Het is misschien heel sfeervol in combinatie met een kachel of haard, maar het kan wel zorgen voor verkleuring. Hoe u dat zoveel mogelijk kunt tegengaan vertellen we u in deze blog. 

Stofdeeltjes in de lucht

Ook al wordt er regelmatig gestofzuigd, in elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht. Deze stofdeeltjes zijn goed zichtbaar in binnenvallende zonnestralen. Zolang de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht beperkt blijft, zult u hiervan waarschijnlijk geen last ondervinden. Dat wordt anders als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden door de kamer zwerven en vooral als de lucht extra verontreinigd is met roet- en teerdeeltjes. Deze deeltjes worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het branden van kaarsen of olielampjes of het roken van sigaretten of sigaren, in dergelijke gevallen kan men spreken van een slecht binnenklimaat.

Effecten bij het stoken van een haard of kachel

In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de vloer naar het verbrandingstoestel. In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd waardoor een snel opstijgende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere vervuilende deeltjes die zich zullen afzetten op koude en vooral vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw (bouwvocht) zal zich dit probleem kunnen voordoen. Een ongewenst resultaat daarvan zou een verkleuring van muren en plafonds kunnen zijn. Overigens kan dit verschijnsel zich, bij een slecht binnenklimaat, ook in zekere mate voordoen bij radiatoren, verlichtingsarmaturen en ventilatieroosters.

Het “Fogging-fenomeen”

Bij nieuwbouw of het renoveren van woningen worden vaak producten gebruikt waarin weekmakers zijn verwerkt zoals verf, stukadoormaterialen, laminaat, vloerbedekking, etc. Uit deze materialen ontstaan gassen die vaak nog maanden lang in de ruimte kunnen voorkomen. In combinatie met zwevende stofdeeltjes kunnen deze gassen vieze plekken veroorzaken op wanden, plafonds en kunststof (roosters, schakelaars, etc.). Dit wordt het “Foggingfenomeen”  genoemd. Dit Fogging-fenomeen treedt vooral op bij het gebruik van olielampjes en kaarsen maar kan ook bij het stoken van een haard of kachel voorkomen. Let op, de haard of kachel zijn bij dit verschijnsel niet de oorzaak van het probleem, dat moet vooral gezocht worden bij de overige bronnen.

Hoe kunt u deze problemen zoveel mogelijk voorkomen?

• Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing, minimaal 6 weken wachten voordat u gaat stoken. Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.
• Het vertrek waar de haard of kachel staat moet goed worden geventileerd.
• Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen en olielampjes en houd het lont zo kort mogelijk. Deze “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden vervuilende en ongezonde roetdeeltjes in uw woning.
• Roken is niet alleen slecht voor uw gezondheid. Rook van sigaretten en sigaren bevat schadelijke stoffen waaronder teer, die bij verhitting eveneens op koudere en vochtige muren zullen neerslaan.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie van de lucht in uw woonkamer.

Heeft u nog meer vragen over uw haard of kachel? Lees meer in onze FAQ blogberichten: