Betere luchtkwaliteit voor iedereen! Daar gaat het om in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Luchtverontreiniging kan gezondheidsschade veroorzaken en dat wil de overheid nu aanpakken. Daarom sluit de Rijksoverheid het Schone Lucht Akkoord met gemeenten en provincies.

"Luchtvervuiling moet in 2030 gehalveerd zijn"

Het doel van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen. Er komen extra maatregelen voor de delen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is. Hierbij kunt u denken aan gebieden rond de grote steden en in de buurt van intensieve veehouderijen. Inzet is dat de luchtverontreiniging in 2030 gehalveerd is.

Verantwoord stoken is belangrijk

Van Manen haarden en kachels is blij met dit akkoord en wil consumenten bewust maken van het belang van verantwoord stoken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen ons steentje bijdragen door de verkoop van haarden en kachels die voldoen aan de EcoDesign richtlijnen. Dat betekent dat onze toestellen nu al voldoen aan de strengere eisen die in 2022 in heel Europa van kracht worden. Bij ons vindt u de beste kwaliteit houthaarden-en kachels met een hoog rendement en lage emissies. Heeft u nog een authentieke open gestookte haard? Bezoek onze showroom en laat u informeren waarom het beter is om te kiezen voor een moderne haard of kachel.

Beter stoken met Van Manen

Welke maatregelen worden er genomen op gebied van houtstook?

  • EcoDesign richtlijn naar voren halen (eerder dan 2022)
  • Aanscherping Ecodesign-eisen voor hout-en pelletkachels
  • Afschaffing ISDE-subsidie op pelletkachels
  • Betere voorlichting
  • Meer aandacht voor stookalert

Stook 'groen' aan de hand van de vier pijler

Wist u trouwens dat onze brancheorganisatie NHK (Nederlandse Haarden-en Kachelbranche) in het voorjaar van 2019 al kwam met het Branche Convenant Groen Stoken? Houtrook is vaak negatief in het nieuws en wordt in verband gebracht met luchtvervuiling. En het is inderdaad zo dat wanneer u niet een goed toestel of de juiste stookmethode hanteert, er luchtverontreiniging ontstaat. Met het Branche Convenant Groen Stoken wil de branche “goed stoken” bevorderen.  

Hierbij staan vier pijlers centraal:

  • Goed toestel
  • Goede installatie
  • Goede brandstof
  • Goed gedrag stoker

Bewust stoken voor schonere lucht

Dit maakt het Branche Convenant Groen Stoken een heel mooi middel voor de NHK en haar leden om mee te werken aan het SLA. Ook Van Manen haarden en kachels is lid van de NHK en werkt mee aan schonere lucht. Zet u ook in op schonere lucht? Kies dan voor een goed toestel van Van Manen! Onze monteurs zorgen voor een goede installatie en op de gratis stookavond leert u meer over goede brandstof en de juiste stookmethode. Meer weten? U bent van harte welkom in onze sfeervolle showroom in Barneveld.

Nu al meer lezen online?