Schone houtkachels, dat is waar wij al jaren voor pleiten. Een gezellige sfeer gaat namelijk uitstekend samen met verantwoord houtstoken. Het RIVM onderschrijft dat. In hun nieuwe rapport staat namelijk dat de uitstoot van fijnstof vrij eenvoudig terug kan worden gedrongen door bijvoorbeeld oude, opengestookte haarden te verbieden.

Verantwoord genieten vinden wij belangrijk

In ons assortiment vindt u een uitgebreid assortiment gekeurde houtkachels die relatief weinig fijnstof uitstoten. Verantwoord genieten vinden wij belangrijk. De bevestiging dat dit daadwerkelijk kan, kregen we uit een nieuw rapport van het RIVM over de uitstoot van fijnstof door houtstook. Hieronder vallen onder meer buitenhaarden, vuurkorven, authentieke open haarden, houtkachels en barbecues.

In het rapport van het RIVM is te lezen dat de relatieve bijdrage van Nederlandse houtstook aan de totale achtergrondconcentratie ongeveer 4% is. De bijdrage van verkeer is gemiddeld 6x zo hoog (25%) en in de grote steden zelfs 12x zo hoog (50%). Het gaat hier om condenseerbaar fijnstof dat bestaat uit deeltjes die zich in de lucht vormen door afkoeling van verbrandingsgassen, direct na het verlaten van houtrook uit de schoorsteen. Deze fijnstof ontstaat vooral bij een te lage verbrandingstemperatuur waardoor deeltjes niet goed worden verbrand. Dit zien we vooral bij houtstook buiten, oude houtkachels en open gestookte haarden.

Vervangen van oude toestellen zorgt voor minder uitstoot

Het percentage van 4% is sinds 1990 nauwelijks gedaald. Het RIVM schrijft in het rapport dat overheidsbeleid is achtergebleven op dit gebied en stuurt aan op betere regelgeving. Het RIVM onderschrijft dat er betere resultaten bereikt kunnen worden door het vervangen van oude toestellen door nieuwe moderne hout- of pelletkachels.

De Duitse overheid heeft deze maatregelen al eerder genomen. Toestellen van 1995 en ouder mogen niet meer worden gebruikt. In 2024 mogen zelfs toestellen van voor 2010 niet meer gestookt worden. Dit zorgt voor een enorme afname van fijnstof uitstoot door houtkachels.

Moderne toestellen stoken steeds schoner

Wij zien ook dat de toestellen in ons assortiment steeds schoner stoken. Wanneer u onze houtkachels vergelijkt met toestellen die ouder zijn dan 10 jaar, is er al een aanzienlijk verschil te meten. Moet u dan eens nagaan wat een authentieke opengestookte haard uitstoot of kachels die ouder zijn dan 20 jaar. Deze mogen in Nederland verbazingwekkend genoeg nog gewoon gebruikt worden.

De Nederlandse overheid blijft helaas achter met betere regelgeving. Door goede regelgeving kan niet alleen de uitstoot van fijnstof sterk worden verminderd, maar zal ook de overlast sterk afnemen. Door modernere veel schonere toestellen, door eisen te stellen aan de installateur, door een verbod op de verkoop van overlast gevende tuinhaarden en vuurkorven en door een afbouwprogramma in te voeren zoals in omringende landen al ingevoerd is.

Van Manen klaar voor de toekomst

Van Manen Haarden & Kachels is er klaar voor! Onze haarden en kachels voldoen al enkele jaren aan de EcoDesign richtlijn die in 2022 in heel Europa van kracht wordt. Van Manen Haarden & Kachels is een DE erkend bedrijf. Onze opgeleidde installateurs zijn op de hoogte van de huidige regelgeving en zorgen voor een juiste installatie. Wij verkopen geen houtgestookte buitenhaarden of vuurkorven die een relatief grote bijdrage hebben aan de uitstoot van fijnstof.

Wilt u meer weten over ons duurzame assortiment houthaarden of houtkachels? Maak een afspraak met onze adviseur, of lees alvast verder: